รายละเอียดของแพทย์

พลาย ชี้เจริญ
นพ. พลาย ชี้เจริญ
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์ :