รายละเอียดของแพทย์

กรณ์ เลิศพิภพเมธา
นพ. กรณ์ เลิศพิภพเมธา
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูลแพทย์ :