รายละเอียดของแพทย์

โชคชัย แซ่ลิ่ม
นพ. โชคชัย แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :