รายละเอียดของแพทย์

ณิชกานต์ นาขวัญ
พญ. ณิชกานต์ นาขวัญ
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00
  • Wednesday/พุธ : 17:00 - 20:00
  • Friday/ศุกร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้