รายละเอียดของแพทย์

ณิชกานต์ นาขวัญ
พญ. ณิชกานต์ นาขวัญ
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 11:30 - 19:30
  • Saturday/เสาร์ : 11:30 - 19:30
นัดแพทย์ท่านนี้