รายละเอียดของแพทย์

กีรติ แสงศุภวานิช
นพ. กีรติ แสงศุภวานิช
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 13:00 - 17:00
  • Monday/จันทร์ : 08:00 - 17:00
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 17:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 17:00
  • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 17:00
  • Saturday/เสาร์ : 08:30 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้