รายละเอียดของแพทย์

ภาสินี รองเงิน
พญ. ภาสินี รองเงิน
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคผิวหนัง
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้