รายละเอียดของแพทย์

พุทธิชาติ   ขันตี
พญ. พุทธิชาติ ขันตี
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสคร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื้อ
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
นัดแพทย์ท่านนี้