รายละเอียดของแพทย์

สุดา   แซ่เตียว
ทพญ. สุดา แซ่เตียว
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตแพทย์เด็ก
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00