รายละเอียดของแพทย์

กีรติ   อัครปฏิมา
พญ. กีรติ อัครปฏิมา
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 17:00 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้