รายละเอียดของแพทย์

กีรติ   อัครปฏิมา
พญ. กีรติ อัครปฏิมา
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
นัดแพทย์ท่านนี้