รายละเอียดของแพทย์

กมเลส ประสิทธิ์วรากุล
พญ. กมเลส ประสิทธิ์วรากุล
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้