รายละเอียดของแพทย์

ไชยวัฒน์  ช่วยชูสกูล
นพ. ไชยวัฒน์ ช่วยชูสกูล
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Wednesday/พุธ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้