รายละเอียดของแพทย์

ชุติมณฑน์   ศิริประภารัตน์
ทพญ. ชุติมณฑน์ ศิริประภารัตน์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์
ข้อมูลแพทย์ : ประวัติการทำงาน :
- 2553 ถึง มิ.ย. 2560 ทันตแพทย์ ร.พ.ยะลา

ประวัติการศึกษา :
- 2553 ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 2558 ทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 09:00 - 16:00
  • Wednesday/พุธ : 09:00 - 16:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 09:00 - 16:00
  • Friday/ศุกร์ : 09:00 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 16:00