รายละเอียดศูนย์บริการ

ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม

Specialist

     ศูนย์ไตเทียมให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อขจัดของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายผู้ป่วยโดยถูกต้องตามมาตรฐาน  ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมพิเศษเฉพาะทางการดูแลผู้ป่วยโรคไต ภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน พร้อมรับคำแนะนำในการดูแลตนเองหลังจากเข้ารับบริการ  และหลังฟอกเลือดผู้ป่วยมีความสุขสบาย มีความพึงพอใจมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   ด้วยการดูแลรักษาระดับมาตรฐานระดับสากล
 

 

การรักษาและบริการ

  • การบริการมีจำนวนเตียง 7 เตียง (สำรอง 1 เครื่อง : กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง)
  • เครื่อง Fresenius 4008S  จำนวน 8 เครื่อง (สำรอง 1 เครื่อง : กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง)
  • ระบบล้างไตที่ใช้การกรองน้ำไร้รังสีแบบ Reverse  osmosis
  • ระบบดักกรองแบบ  Polysulfone high และ low flux
  • การรักษาโดยใช้สารไบคาร์บอเนต
  • การรักษาโดยใช้ยากลุ่มอนุพันธ์เฮพาริน
  • การรักษาด้วยยา Recombinant  human  erythropoietins สำหรับโรคโลหิตจาง
  • ดำเนินการรักษาภายใต้การดูแลของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางด้านการฟอกไตที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี
  •  มีการรับฟอกเลือดกรณีฉุกเฉินได้ทันที่โดยมีทีมพร้อม และร่วมกันดูแลร่วมกับเจ้าหน้าที่ ไอซียู
  • ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล

 เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันเสาร์  โดยเปิดให้บริการ 3 รอบ / วัน


                              ติดต่อสอบถาม โทร  074-310310  ต่อ 8301 , 8304

เวลาให้บริการ ศูนย์ไตเทียม

Sunday/อาทิตย์ 06:30 - 19:30
Monday/จันทร์ 06:30 - 19:30
Tuesday/อังคาร 06:30 - 19:30
Wednesday/พุธ 06:30 - 17:00
Thursday/พฤหัสบดี 06:30 - 19:30
Friday/ศุกร์ 06:30 - 19:30