รายละเอียดศูนย์บริการ

คลินิกสุขภาพเท้า

คลินิกสุขภาพเท้า

     ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเท้า รองเท้าสุขภาพ และกายอุปกรณ์ครบวงจร โดยนักกายอุปกรณ์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ผ่านการรับรองมาตราฐานสากลร่วมกับเเพทย์เฉพาะทาง 
 - ตรวจรักษาปัญหาเท้า เช่น โครงสร้างเท้าผิดปกติ เท้าแบน เท้าโก่ง ปวดฝ่าเท้า ปวดหน้าเท้า เจ็บส้นเท้า นิ้วหัวแม่โป้งเท้าเก- ตรวจเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานทั่วไป ผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชาเท้า ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า
- ตรวจประเมินโคร้างสร้างในเด็ก เพื่อป้องกันปัญหาโครงสร้างเท้าผิดปกติในอนาคต และ แก้ไขได้ทันท่วงที
- ออกแบบและผลิตแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะเท้าในแต่ละบุคคล เพื่อแก้ปัญหาเท้าที่ถูกต้องและตรงจุด
- ออกแบบและผลิตรองเท้าสุขภาพเฉพาะเท้าในแต่ละบุคคล ให้เหมาะกับการรักษาและตรงตามชีวกลศาสตร์การเดิน
- บริการออกแบบและผลิตกายอุปกรณ์เสริม สำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านโครงสร้างร่างกาย ระบบประสาท และ การเคลื่อนไหว รวมถึงอุปกรณ์ดามข้อต่อต่างๆ

เวลาให้บริการ คลินิกสุขภาพเท้า

Friday/ศุกร์ 17:00-20:00