รายละเอียดศูนย์บริการ

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

"ให้คุณได้รับการฟื้นฟูครบถ้วนจากแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ"

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด มุ่งให้บริการทางการแพทย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจของผู้ป่วย ผู้พิการ และนักกีฬาเพื่อให้กลับคืนสภาพใกล้เคียงปกติมากที่สุด นอกจากนี้คลินิกยังให้บริการด้านการส่งเสริมป้องกันและ รักษาโรคอีกด้วย การทำงานร่วมกันเป็นทีมทั้งบุคคลากรทางด้านการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ที่มีประสิทธิภาพในระดับสูงสุดตามมาตรฐานทางวิชาชีพ ร่วม กับอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ การให้บริการทีมีคุณภาพ ถูกต้องปลอดภัยตามมาตรฐาน HAและ JCI  จะนำไปสู่ความพึงพอใจและความประทับใจสูงสุดต่อผู้ใช้บริการทุกท่าน
 

 1. ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน ออฟฟิศ ซินโดรมหรือจากการ เล่นกีฬา
 2. ผู้ป่วยโรคหลอดลเลือดสมอง อัมพฤกษ์ครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อน
 3. ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บทางสมองและไขสันหลัง
 4. ผู้ป่วยสมองพิการ เด็กสมองพิการ
 5. ผู้ป่วยกลืนลำบาก กลืนสำลัก
 6. ผู้ป่วยกระดูกและข้อ 
 7. ผู้ป่วยหลังผ่าตัด
 8. ผู้ที่มีอาการชามือ ชาเท้า ชาใบหน้า จากการทำงานผิดปกติของสมอง ไขสันหลังหรือ เส้นประสาท
 9. ผู้ที่มีอาการเกร็ง กระตุก จากการทำงานผิดปกติของสมอง ไขสันหลังหรือ เส้นประสาท
 10. ผู้ที่มีอาการอ่อนแรง จากการทำงานผิดปกติของเส้นประสาทหรือ กล้ามเนื้อ
 11. ผู้ที่ต้องการลดอาการปวดหรือ อักเสบจากการบาดเจ็บทางกล้ามเนื้อรวมถึงปวดศีรษะ คอ บ่าไหล่ แผ่นหลังและ เข่า 
 12. ผู้ที่ต้องการดึง ดัด จัดเอ็น ข้อและกระดูกที่ยึดติดแข็ง นิ้วมือนิ้วเท้าล็อค
 13. ผู้ที่ต้องการประคบร้อนหรือ นวดเพื่อฟื้นฟูผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
 14. ผู้ที่ต้องการฝึกลุกนั่ง ฝึกยืน ฝึกเดินหรือ ฝึกใช้ไม้เท้า
 15. ผู้ที่ต้องการลดปวดหรือ กระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
 16. ผู้ที่ต้องการจัดท่าเคาะปอดระบายเสมหะ

การให้บริการทำกายภาพบำบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้ป่วยแต่ละประเภท ดังนี้

- การฟื้นฟูผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ   (Spinal Cord Injury Rehabilitation)

- การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคข้อ   (Arthritic rehabilitation) วางแผนการฟื้นฟูพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อ   ลดอาการปวดโดยใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด

- การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคปวดหลัง  ปวดคอ ลดอาการปวดโดยใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด ให้คำแนะนำและวางแผนการออกกำลังกาย

- การฟื้นฟูโรคทางระะบบประสาท เช่น ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน ผู้ป่วยอัมพาตทั้งตัว ผู้ป่วยสูงอายุ ให้การรักษาโดยการออกกำลังกาย ฝึกกิจวัตรประจำวัน การฝึกนั่ง ฝึกยืน เดินโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดร่วมด้วย อาทิเช่น ราวฝึกเดิน บันไดฝึกเดิน เตียงฝึกยืน ถุงทราย เป็นต้น

- การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยปวดบวม ผู้ป่วยหลอดลมอักเสบซึ่งมักเกิดในเด็กและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง ฝีในปอด 
 ผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดโรคทางระบบทรวงอก เป็นต้น ให้การรักษาโดย การเคาะปอด การจัดท่าระบายเสมหะ และการออกกำลังกาย เป็นต้น

เครื่องมือทางกายภาพบำบัด

 • เครื่อง Ultrasound เพื่อลดปวด ลดการอักเสบ และเพิ่มการไหลเวียนเลือด
 • เครื่อง Shortwave diathermy เพื่อลดอาการปวด ลดการอักเสบของเส้นเอ็น และเพิ่มการไหลเวียนเลือด
 • เครื่องดึงหลัง ดึงคอ เพื่อลดการกดทับเส้นประสาทจากภาวะกระดูกเสื่อม หรือหมอนรองกระดูกเคลื่อน
 • เครื่องลดปวดด้วยกระแสไฟฟ้า ช่วยลดอาการเจ็บปวด การบวม การฟื้นตัวได้ และกระตุ้นระบบประสาทให้การส่งกระแสประสาททำงานได้ดีขึ้น
 • Hydrocollator pack  ลดความตึงตัวของข้อต่อ เนื้อเยื่อพังผืด และกล้ามเนื้อที่อยู่ในชั้นตื้น
 • อื่นๆ ได้แก่ Tilt table and tilt board  และอุปกรณ์ออกกำลังกายต่างๆ

เวลาให้บริการ คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

Sunday/อาทิตย์ 08:00-17:00
Monday/จันทร์ 08:00-20:00
Tuesday/อังคาร 08:00-20:00
Wednesday/พุธ 08:00-20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00-20:00
Friday/ศุกร์ 08:00-20:00
Saturday/เสาร์ 08:00-17:00