รายละเอียดศูนย์บริการ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ให้บริการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อคอยให้คำแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับลูกค้า โดยผู้ใช้บริการสามารถที่จะเลือกตรวจสุขภาพได้ตามความเหมะสมกับเพศ อายุ และสภาพร่างกาย พร้อมการดูแลจากทีมแพทย์เฉพาะทางทุกด้านกรณีพบปัญหาสุขภาพ รวมไปถึงการจัดรูปแบบของบริการตรวจสุขภาพตามความต้องการของผู้ใช้บริการหลัก ได้แก่

- กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจร่างกายประจำปี

- กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจร่างกายก่อนสมรส หรือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร

- กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจร่างกายเพื่อสมัครงาน

- กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน หรือเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

- กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจร่างกายก่อนเข้าเรียนในสถาบันต่างๆ 

- กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจร่างกายนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการต่างๆ  ซึ่งทางโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลเดียวที่ได้รับการรับรองจากโครงการ AFS ให้ตรวจร่างกายนักเรียนแลกเปลี่ยนได้

- กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน

- กลุ่มผู้บริหารและบริษัทคู่สัญญา ที่ได้รับสวัสดิการในการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งสามารถให้บริการตรวจสุขภาพได้ทั้งภายในโรงพยาบาล และบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่

ด้วยรูปแบบการบริการแบบ one stop service แปรผลตามมาตรฐานสากลและรูปแบบการรายงานผลที่เข้าใจง่าย

เวลาให้บริการ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

Sunday/อาทิตย์ 08:00-20:00
Monday/จันทร์ 08:00-20:00
Tuesday/อังคาร 08:00-20:00
Wednesday/พุธ 08:00-20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00-20:00
Friday/ศุกร์ 08:00-20:00
Saturday/เสาร์ 08:00-20:00