รายละเอียดศูนย์บริการ

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม 

     ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่  ให้บริการครบทุกด้านของบริการทันตกรรม โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง  ซึ่งทำให้ผลการรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น ได้แก่  ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมเด็ก, ทันตกรรมประดิษฐ์, ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ทันตกรรมคลองรากฟัน, ทันตกรรมปริทันต์, ทันตกรรมจัดฟัน, ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

     มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุด  พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมในการรักษาที่ได้มาตรฐาน และให้ความสำคัญกับกระบวนการทำความสะอาด  และทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อ นอกจากนี้แผนกทันตกรรมมีระบบการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกและ รวดเร็ว ในการรับบริการ
 

เวลาให้บริการ ศูนย์ทันตกรรม

Sunday/อาทิตย์ 09:00-16:00
Monday/จันทร์ 09:00-20:00
Tuesday/อังคาร 09:00-20:00
Wednesday/พุธ 09:00-20:00
Thursday/พฤหัสบดี 09:00-20:00
Friday/ศุกร์ 09:00-20:00
Saturday/เสาร์ 09:00-16:00