รายละเอียดศูนย์บริการ

คลินิกตา หู คอ จมูก

คลินิกตา หู คอ จมูก

​     ตา หู คอ จมูก นับเป็นอวัยวะสำคัญต่อการดำรงชีวิต จึงต้องการการตรวจรักษาอย่างละเอียดด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงพร้อมเครื่องมือในการตรวจรักษาอย่างทันสมัย นอกจากนี้ ยังมีจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ พร้อมจะให้การดูแล ป้องกันตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางตาทุกชนิด 

เวลาให้บริการ คลินิกตา หู คอ จมูก

Sunday/อาทิตย์ 08:00 - 17:00
Monday/จันทร์ 08:00 - 20:00
Tuesday/อังคาร 08:00 - 20:00
Wednesday/พุธ 08:00 - 20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
Friday/ศุกร์ 08:00 - 20:00
Saturday/เสาร์ 08:00 - 17:00