รายละเอียดศูนย์บริการ

คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง

คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง

      ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยทางอายุรกรรม   รวมทั้งรักษาโรคติดเชื้อ, โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ,  โรคไต, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคระบบประสาทและสมอง, โรคระบบทางเดินหายใจและปอด, โรคเลือด, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์, โรคทรวงอก โดยอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย  อีกทั้งการให้คำแนะนำ ปรึกษา ป้องกันโรครวมถึงแนะนำการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดได้หรือผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยให้มีชีวิตที่ยืนยาว และมีพลานามัยที่สมบูรณ์ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดี 

 

เวลาให้บริการ คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง

Sunday/อาทิตย์ 08:00-23:00
Monday/จันทร์ 08:00-23:00
Tuesday/อังคาร 08:00-23:00
Wednesday/พุธ 08:00-23:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00-23:00
Friday/ศุกร์ 08:00-23:00
Saturday/เสาร์ 08:00-23:00