รางวัลแห่งความภูมิใจ

Sikarin Hospital : The International Premium Hospital

 • JCI - JOINT COMMISSION INTERNATIONAL ACCREDITATION

 • โรงพยาบาลศิครินทร์ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล
 • HA - HOSPITAL/HEALTHCARE ACCREDITATION

 • RE-ACCREDITATION การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) (สรพ.)
 • LABORATORY ACCREDITATION

 • ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพจากสภาเทคนิคการแพทย์ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ LA
 • PLATINUM AWARD

 • HOSPITAL QUALITY AWARDS 2011 IN RECOGNITION OF SIKARIN’S QUALITY SERVICES.
 • GOLD AWARD

 • บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด มอบรางวัล GOLD AWARD โรงพยาบาลคู่สัญญาดีเด่นด้านการบริหารจัดการลูกค้าประกันชีวิต ในโครงการ HOSPITAL QUALITY AWARD 2014
 • MUANG THAI LIFE ASSURANCE MODERN HOSPITAL AWARD 2015

 • MUANG THAI LIFE ASSURANCE MODERN HOSPITAL AWARD 2015 มอบโล่เกียรติยศ รางวัลด้านการตอบรับนวัตกรรมใหม่ ดีเลิศ