ครัวศิรินทร์

ครัวศิรินทร์ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 4  เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 20.00 น.