ร้าน Coffee U By Got

ร้าน Coffee By Got  ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าอาคารจอดรถ ชั้น 1 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 18.00 น.