ร้านบ้านของเล่น

ร้านบ้านของเล่น ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าอาคารจอดรถชั้น 1 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 20.00 น.