บทความทางการแพทย์

Sikarin Hospital : The International Premium Hospital

“ถ้าพูดถึงโรคร้ายของผู้หญิง จะต้องมีโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นชื่ออยู่ในลำดับต้นๆที่ผู้หญิงมักเป็นกันอย่างแน่นอน ในประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกในแต่ล่ะปีประมาณ 9,000 คน…
ทุกคนคงต้องเคยมีอาการปวดกล้ามเนื้อกันมาบ้าง เช่น ปวดคอ ไหล่ หลัง ขา ถ้าปวดต่อเนื่องยาวนานและยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ อาจเป็นสัญญาณเตือนว่า เป็นอาการ “ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง”
ภาวะมีบุตรยาก หมายถึง ภาวะที่คู่สมรส ไม่สามารถมีบุตรได้ภายใน 1 ปี ทั้งที่มีเพศสัมพันธุ์อย่างสม่ำเสมอ และไม่ได้คุมกำเนิดภาวะนี้พบได้ ประมาณ 10-15% ของคู่สมรสที่ต้องการมีบุตร
การดิ้นของทารกมีความสำคัญมากในการบ่งบอกถึงสุขภาพของ ทารกในครรภ์ ซึ่งคุณแม่สามารถรับรู้ได้ถึงการดิ้นของทารกครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ประมาณ 16-20 สัปดาห์
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หมายถึงโรคที่เกิดจากหลอดเลือดแดงที่กล้ามเนื้อหัวใจมีการตีบตัน ซึ่งมักเริ่มจากการสะสมของไขมันในผนังของหลอดเลือดมีผลให้เนื้อเยื่อบุผนังหลอดเลือด...
ตาพร่ามัวมองเห็นภาพซ้อน มีอาการชาครึ่งซีก อ่อนแรงและหน้าเบี้ยว หรือมีอาการแขนขาอ่อนแรงร่วมด้วย พูดลำบาก หรือฟังไม่เข้าใจ เวียนศีรษะ การทรงตัวไม่ดี เดินเซ กลืนลำบาก ปวดศีรษะ