รายละเอียดของแพทย์

ธีรพล ฉันท์วีรวงศ์
นพ. ธีรพล ฉันท์วีรวงศ์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Internal Medicine
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (พระมงกุฎเกล้า)
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 19:00 - 00:00
นัดแพทย์ท่านนี้