รายละเอียดของแพทย์

จักรชัย บุณยวณิชย์
นพ. จักรชัย บุณยวณิชย์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ หลอดเลือด รามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้