รายละเอียดของแพทย์

พีรดนย์ คณิตานุพงษ์
นพ. พีรดนย์ คณิตานุพงษ์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา รพ.ราชวิถี


ตารางออกตรวจ
  • Friday/ศุกร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้