รายละเอียดของแพทย์

คชมาตจ์ บุญยรัตพันธุ์
นพ. คชมาตจ์ บุญยรัตพันธุ์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (รามาธิบดี)
  • อายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ รพ.ศรีนครินทร์

ตารางออกตรวจ
  • Wednesday/พุธ : 17:00 - 20:00 Week 1,3,5
นัดแพทย์ท่านนี้