รายละเอียดของแพทย์

กรธัช อชิรรุจิกร
นพ. กรธัช อชิรรุจิกร
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคเลือด

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 17:00 - 20:00 (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
นัดแพทย์ท่านนี้