รายละเอียดของแพทย์

ศิวัตม์ ล้วนรักษา
นพ. ศิวัตม์ ล้วนรักษา
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ตกแต่ง
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมตกเเต่ง
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลเลิศสิน

ตารางออกตรวจ
  • Thursday/พฤหัสบดี : 11:00 - 15:00
นัดแพทย์ท่านนี้