รายละเอียดของแพทย์

ลัลธพร พัฒนาวิจารย์
พญ. ลัลธพร พัฒนาวิจารย์
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • สูตินรีเวชศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ รพ.จุฬาลงกรณ์
     

ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00
  • Friday/ศุกร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้