รายละเอียดของแพทย์

รวีวรรณ พรมศิลา
พญ. รวีวรรณ พรมศิลา
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์เเละนรีเวชวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 14:00 Check up
นัดแพทย์ท่านนี้