รายละเอียดของแพทย์

วลัยลักษณ์ ตันพิพัฒนกุล
พญ. วลัยลักษณ์ ตันพิพัฒนกุล
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 20:00
  • Wednesday/พุธ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้