รายละเอียดของแพทย์

ชญานี สำแดงปั้น
พญ. ชญานี สำแดงปั้น
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิ มหาวิทยาลัยมหิดล (รามาธิบดี)
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 19:00 - 00:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้