รายละเอียดของแพทย์

นลินทิพย์ ลิ้มล้อมวงศ์
พญ. นลินทิพย์ ลิ้มล้อมวงศ์
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์เเละนรีเวชวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษ  ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (minimally invasive surgery)

ตารางออกตรวจ
  • Wednesday/พุธ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้