รายละเอียดของแพทย์

ชุลีกร กาญจนพันธุ์
พญ. ชุลีกร กาญจนพันธุ์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล(ศิริราชพยาบาล) ปี 2545
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์,โรงพยาบาลราชวิถี
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ,รพ.ราชวิถี

ตารางออกตรวจ
 • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
 • Wednesday/พุธ : 08:00 - 17:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 17:00
 • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 17:00
 • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้