รายละเอียดของแพทย์

อนวัช เสริมสวรรค์
นพ. อนวัช เสริมสวรรค์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจมหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 • การฝึกอบรมพิเศษ
  : 1.สมาคมโรคหัวใจ
    2.สมาคมความดันโลหิตสูง
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
  : 1.รพ.วชิรพยาบาล 20 ปี
 • สมาชิกแพทยสภา
  : 1.สมาคมโรคหัวใจ
    2.สมาคมความดันโลหิตสูง

ตารางออกตรวจ
 • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00
 • Wednesday/พุธ : 17:00 - 20:00
 • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้