รายละเอียดของแพทย์

พรเลิศ ชุมภูนท์
นพ. พรเลิศ ชุมภูนท์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิตประเทศฟิลิปินส์ ปี 2535
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคไต,วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
 • Monday/จันทร์ : 08:00 - 17:00
 • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 17:00
 • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 17:00
 • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้