รายละเอียดของแพทย์

ชาญชัย ขจรวิทยา
นพ. ชาญชัย ขจรวิทยา
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ / มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไปกรมการแพทย์
 • การฝึกอบรมพิเศษ
  : LC, รพ.รามาธิบดี
    Anestomosis workshop, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    Surgical Oncology, (RCST)
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
  : 1.ศัลยกรรมระบบน้ำดี ทางเดินอาหาร
    2.ศัลยกรรมเต้านม
    3.ศัลยกรรมไส้เลื่อน
 • สมาชิกแพทยสภา
  : 1.RCST
    2.ASOT
    3.AGST

ตารางออกตรวจ
 • Monday/จันทร์ : 09:00 - 20:00
 • Tuesday/อังคาร : 09:00 - 17:00
 • Wednesday/พุธ : 09:00 - 15:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 09:00 - 17:00
 • Friday/ศุกร์ : 09:00 - 15:00
นัดแพทย์ท่านนี้