รายละเอียดของแพทย์

ผกานาฏ เอี่ยมตระกูล
ผศ. พญ. ผกานาฏ เอี่ยมตระกูล
ตำแหน่ง : จักษุแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยามหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรจักษุวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 11:00
นัดแพทย์ท่านนี้