รายละเอียดของแพทย์

สรรเพ็ชญ์ บุณยวณิชย์
นพ. สรรเพ็ชญ์ บุณยวณิชย์
ตำแหน่ง : จักษุแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยามหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรจักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.รามาธิบดี)

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 11:00 - 15:00
นัดแพทย์ท่านนี้