รายละเอียดของแพทย์

วิชาญ โชคธนะศิริ
รศ. นพ. วิชาญ โชคธนะศิริ
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต,มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.รามาธิบดี) ปี 2528
 • วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยามหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.รามาธิบดี)
 • วุฒิบัตรสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาเฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์,มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.รามาธิบดี)
 • การฝึกอบรมพิเศษ
  : บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
  : 1.ART (Assisted Reproductive Technology)
    2.Reproductive Endocrinologist
    3.Laparoscopic Surgery

ตารางออกตรวจ
 • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 20:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 17:00 - 20:00
 • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้