รายละเอียดของแพทย์

ศศินี เอี่ยมอุไรรัตน์
พญ. ศศินี เอี่ยมอุไรรัตน์
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี) ปี 2544
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ / มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง, สถาบัน
  : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)

 


ตารางออกตรวจ
 • Monday/จันทร์ : 10:00 - 14:00
 • Tuesday/อังคาร : 10:00 - 14:00
 • Wednesday/พุธ : 10:00 - 14:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 10:00 - 14:00
 • Friday/ศุกร์ : 10:00 - 14:00
นัดแพทย์ท่านนี้