รายละเอียดของแพทย์

อภัย อักษราวณิชย์
นพ. อภัย อักษราวณิชย์
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล) ปี 2548
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ / มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 20:00
 • Monday/จันทร์ : 08:00 - 20:00
 • Tuesday/อังคาร : 06:00 - 17:00
 • Wednesday/พุธ : 08:00 - 17:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้