รายละเอียดของแพทย์

ธีระพงษ์ ศักดิ์วิลาสตระกูล
นพ. ธีระพงษ์ ศักดิ์วิลาสตระกูล
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี) ปี 2534
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ / มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 14:00
 • Monday/จันทร์ : 08:00 - 17:00
 • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
 • Wednesday/พุธ : 08:00 - 16:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 16:00
 • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 13:00
นัดแพทย์ท่านนี้