รายละเอียดของแพทย์

วสวี ศักดินันท์
พญ. วสวี ศักดินันท์
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล) ปี 2551
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์/ มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
 • กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
 • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 20:00
 • Wednesday/พุธ : 08:00 - 12:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 18:00
 • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 17:00
 • Saturday/เสาร์ : 10:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้