รายละเอียดของแพทย์

วสวี ศักดินันท์
พญ. วสวี ศักดินันท์
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล) ปี 2551
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์/ มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)

ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 10:00 - 19:00
นัดแพทย์ท่านนี้