รายละเอียดของแพทย์

ไพรัตน์ สุรีย์พงษ์
นพ. ไพรัตน์ สุรีย์พงษ์
ตำแหน่ง : แพทย์โรคผิวหนัง
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ตจวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2529
 • วุฒิบัตรตจวิทยามหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรตจวิทยา,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สมาชิกแพทยสภา
  : 1.แพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
 • Monday/จันทร์ : 09:30 - 15:30
 • Thursday/พฤหัสบดี : 09:30 - 15:30
นัดแพทย์ท่านนี้