รายละเอียดของแพทย์

ธีรภัทร์ ใจประสาท
นพ. ธีรภัทร์ ใจประสาท
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ตกแต่ง
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมตกเเต่ง
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง พระมงกุฎเกล้า


ตารางออกตรวจ
นัดแพทย์ท่านนี้