รายละเอียดของแพทย์

นภาพร มโนวิทย์
พญ. นภาพร มโนวิทย์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)

ตารางออกตรวจ
  • Thursday/พฤหัสบดี : 17:00 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 13:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้