รายละเอียดของแพทย์

ศักนัน มะโนทัย
รศ. นพ. ศักนัน มะโนทัย
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Certificate Fellowshio in Marternal-Fetal Medicine University of Texus  USA

ตารางออกตรวจ
  • Thursday/พฤหัสบดี : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้